Home

Het initiatief voor het oprichten van de Vereniging voor Heggenvlechten komt voort
uit het Gilde van heggenvlechters.
Het gilde is een onderdeel van de nieuwe vereniging. Toetreding tot het gilde is enkel voorbehouden aan heggenvlechters die succesvol een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. De vereniging daarentegen staat open voor iedereen die het heggenvlechten en heggen in het algemeen een warm hart toe draagt.
De Vereniging voor heggenvlechten is een netwerk waarin iedereen kan meedoen die de missie en visie ondersteunt en wil bijdragen aan de organisatie van evenementen of de verspreiding van kennis. De Vereniging is eveneens een platform om opinies, ervaringen en opgedane kennis over heggenvlechten en heggen te verspreiden. Alle leden van de vereniging kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Heggenvlechten en Haagleiden in Nederland en Vlaanderen

Lex Roeleveld, Arnout Zwaenepoel, Dirk Cuvelier en Peter Ceelen. 2017
Een schitterende handleiding en achtergrond informatie over het vlechten en leiden van heggen in Nederland en Vlaanderen, een publicatie van Heg&Landschap.
Voor een inkijkexemplaar klik hier.
De handleiding is voor € 25,- te bestellen. Ga hiervoor naar
hegenlandschap.nl